Måla om

Något som vi ofta återkommer till på denna webbsida är hur viktigt det är med att välja rätt färger och ha ett välmålat hem. Detta beror på att det är en av de absolut viktigaste basblocken för att håla din fastighet i gott skick. Färg ger inte bara ett vackrare hem utan skyddar också de underliggande ytorna. Man skall därför alltid måla om alla ytor regelbundet och innan det finns ett uppenbart behov av att måla om. När behovet att måla är synligt så har färgens förmåga att skydda underliggande ytor redan dramatisk försämrats och ytorna kan ha tagit skada. Om ytorna har skadats till den grad att reparationer krävs så kan kostnaderna snabbt stiga. Att måla om en ytor som målafortfarande är i bra skick kräver också mycket mindre förarbete än att måla om när ett synligt behov har uppstått. Att ha som rutin att måla om alla ytor inomhus vartannat år och utomhus var 5 år kan därför vara både billigare och enklare än att göra det mer sällan. De flesta färger garanterar att hålla längre än så men hela iden med att måla om ofta är att man aldrig skall vänta tills det verkligen behövs.

Använd alltid färger som är lämpliga för den plats där du placerar dem. Att använda sig av fel typer av färg kan orsaka skador på underliggande ytor. Det är t.ex. viktigt att du använder fukt tålig färg i badrum, tvättrum och liknande ytor.

Om man har ett schema för när man målar om varje rum så är varje rum alltid i perfekt skick och arbetet blir en löpande kostnad snarare än en stor engångskostnad som uppstår när man behöver måla om. Den totala kostnaden kommer också vara lägre eftersom det krävs mindre att måla en väg i bra skick än det krävs för att få en bra finish på skadad vägg. Att undvika att måla om slutar bara med att man måste göra mer jobb och betala mer pengar.

Löpande ommålningar är en viktig del av din byggnadsvård medan du bor i ditt hus. Vilka färger du väljer är helt upp till ditt tycke och smak. Detta förändras dock om du tänker sälja din fastighet. För att få ett så högt pris som möjligt måste du välja färger som lockar rätt köpare. Du kan måla om huset när du är redo att sälja huset. Om du vet i förväg att du kommer vilja sälja huset vid en viss tidpunkt kan det dock vara värt att överväga att ta försäljning i beaktande under ditt löpande underhållsarbete. På detta sätt undviker du den extra kostnaden av en extra ommålning och slipper också arbetet som är associerat med att måla om. En flytt är alltid stressande. Om man kan undvika en del av stressen genom att genomföra arbetet tidigare så är det väl värt att överväga.

När du målar om för att få ett så högt försäljningspris som möjligt bör du undvika att använda trendiga färger. Detta är extra sant när ommålning sker som en del av det löpande underhållet. Trender kan ändras snabbt och det som är populärt när du målar om kan snabbt förlora sin popularitet. Det är därför bättre att istället satsa på stillös elegans. Planera ommålning så att din fastighet upplevs som ljus, ren och elegant. Detta ger dig det högst försäljningspriset oavsett när du väljer att sälja ditt hus.