Skydda dina ögon

I samband med byggnation och renoveringar brukar det uppstå många moment där man bör skydda sina ögon med skyddsglasögon. Man vill till exempel inte få partiklar i ögonen vid slipning, när man kapar kakel, när man använder lösningsmedel, målarfärg och liknande bör ögonen skyddas mot stänk och ångor, och ägnar man sig åt svetsning är det givetvis viktigt att skydda ögonen mot det skadliga ljuset och eventuella svetsloppor. Detta är bara några få exempel på situationer där det är säkrast att använda skyddsglasögon. Läs alltid manualen för de produkter du planerar att använda och kontrollera vad tillverkaren rekommenderar vad gäller ögonskydd och övrig skyddsutrustning.

Skyddsglasögon

Det finns flera olika sorters skyddsglasögon, så det gäller att välja en modell som passar det arbete man ska utföra.

Skyddsglasögon

skyddsglasogon

Om man behöver bära synkorrigerande glasögon finns det skyddsglasögon som är stora nog att rymma glasögon under sig. Ett annat alternativ är att använda kontaktlinser under arbetet eller bära skyddsvisir istället för skyddsglasögon. Nu för tiden finns det prisvärda kontaktlinser för engångsbruk att köpa, så man behöver inte ruinera sig om man vill ha kontaktlinser att använda under skyddsglasögon trots att man i vardagslag bär synkorrigerande glasögon. Om du använder linser för engångsbruk behöver du inte mecka med rengöring och förvaring av kontaktlinserna, eftersom du kastar dem efter arbetspasset.

Visir

visirAtt använda skyddsvisir framför ansiktet istället för skyddsglasögon har både fördelar och nackdelar. Vissa personer föredrar skyddsvisir eftersom de då slipper det tryck kring ögonen som skyddsglasögon kan ge, och i många situationer är det givetvis bra att hela ansiktet skyddas istället för att bara ögonen är skyddade. Om man inte gillar när glasögonbandet smiter åt kring huvudet finns det skyddsvisir att köpa som stöds av korslagda band över hjässan och därför inte behöver smita åt hårt kring huvudet för att sitta kvar på plats, såvida man inte ska röra huvudet mycket. Det finns även skyddshjälmar som har integrerat visir, med eller utan hörselkåpor.

En nackdel med visir är att det kan vara svårare att få dem att sitta kvar om man rör sig mycket.

Hur pass bra skydd visir ger mot stänk och dylikt från sidorna varierar beroende på hur visiret är utformat.

I vissa situationer är det bäst med tättsittande skyddsglasögon istället för visir eftersom man inte vill behöva få ångor i ögonen.

Ögonskydd vid svetsning

Vid svetsning är det viktigt att man begagnar sig av ögonskydd som är utformade för just svetsningsarbete. Vanliga skyddsglasögon eller solglasögon ger inte ett tillräckligt skydd. Det är framförallt tre saker man vill skydda ögonen mot när man svetsar:

  • Ljuset
  • Värmestrålningen
  • Svetsloppor

Det är viktigt att ögonen inte bara skyddas framifrån utan även från sidorna.

Ett svetsvisir / svetsskärm skyddar inte bara ögonen utan även ansiktet, och för vissa modeller också öronen.