Häckar

En frodig trädgårdshäck är inte bara ett sätt att markera gränserna i en trädgård utan också en utmärkt lösning när man vill göra trädgården vackrare och hjälpa det lokala djurlivet, till exempel igelkottar och pollinerande insekter såsom bin, humlor och fjärilar.

Häckar kan fungera som ljudbarriärer, vindskydd, och biotoper för vilda djur, samt bidra till en mer strukturerad och estetiskt tilltalande trädgårdsmiljö. Många planterar häckar för att få en trädgård som är mer privat och ombonad, och även inne i trädgården kan man använda sig av häckar för att skapa rumskänsla.

Höckar framför ett litet slott

Häckar ger insyns skydd och kan användas för att styra blicken.

 

Häckval, plantering och skötsel

När du planterar en häck är det viktigt att välja rätt växter till din häck  baserat på dina behov och din trädgårds förhållanden. Överväg till exempel växtens växthastighet, storlek som fullvuxen och häckens framtida täthet. Du bör också ta hänsyn till om du föredrar en städsegrön häck som erbjuder skydd året runt eller en lövfällande häck som ger en årstidsmässig förändring.

Planteringssteg

 1. Ta reda på vad som gäller för just den häck du valt. Om råden för din specifika häcksort inte stämmer med nedanstående tips, följ de specifika rekommendationerna istället.
 2. Förbered jorden genom att gräva och berika den med kompost eller trädgårdsgödsel. Gräv djupare än rotsystemets storlek och lägg tillbaka lite jord igen (gärna uppblandad med kompost) innan du sätter i plantan. Detta eftersom det är enklare för rötterna att etablera sig i jord som blivit störd nyligen och inte är så kompakt.
 3. Plantera med rätt avstånd för att ge växterna utrymme att växa utan att konkurrera om resurser. Samtidigt vill man inte sätta plantorna alltför glest, eftersom det gör att det tar lång tid innan man får en häck som hänger ihop. Det gäller att hitta rätt ballans.
 4. Vattna regelbundet för att hjälpa plantan medan den etablerar rötterna. Med ett litet rotsystem är det svårt för plantan att absorbera tillräckligt med vatten, särskilt under torrare perioder. Man kan lägga organiskt material på jorden kring plantan för att minska avdunstningen från jorden.

Typer av häckar

 • Städsegröna häckar, som t.ex. liguster och thuja, behåller sitt lövverk (eller barr) året runt och erbjuder konstant skydd.
 • Lövfällande häckar, som bok och hagtorn, tappar sina löv på hösten men kan erbjuda vackra blomster och höstfärger innan löven faller. Passar på platser där man inte bryr sig så mycket om insynsskydd och vindskydd under den kalla årstiden, till exempel en uteplats som bara nyttjas under den varma delen av året.
 • Blommande häckar, som forsythia och hibiskus, tillför färg och doft till din trädgård under blomningssäsongen. De kan också bli en viktig näringskälla för pollinerande insekter.
 • Häckar som passar för formklippning fungerar väl för den som vill skapa släta gröna väggar eller ge häcken ännue mer avancerade former. Buxbom är en klassiker, men passar bara i delar av Sverige där klimatet är tillräckligt milt.
 • Bärbuskar som häck gör att man kan plocka goda och nyttiga bär direkt i sin egen trädgård. På senare år har intresset ökat för att ha en trädgård som bidrar till hushållet på detta vis – precis som på gammelmormors tid.

Varför är det populärt med trädgårshäckar?

 • Avskildhet och insynsskydd: En tät och tillräckligt hög häck skapar en naturlig barriär som skyddar mot insyn och ökar din trädgårds privata utrymme.
 • Vindskydd: Häckar kan minska vindens hastighet och skapa en lugnare trädgårdsmiljö, vilket är särskilt fördelaktigt för mer utsatta områden.
 • Ljudreducering: En tätvuxen och tillräckligt hög häck kan dämpa trafikljud och andra störande ljud från omgivningen.
 • Miljövård: Häckar erbjuder skydd och näring för fåglar, insekter och andra smådjur, vilket bidrar till den biologiska mångfalden i din trädgård.
 • Skönhet: Häckar kan förbättra din trädgårds estetik genom att tillföra struktur, färg, textur och avdelningar.

Sammanfattning

En välplanerad och välskött häck kan förvandla din trädgård till en mer inbjudande och funktionell plats. Genom att välja rätt växter och ge dem den vård de behöver kan du skapa en häck som uppfyller dina önskemål om insynsskydd, skönhet och naturvård. Oavsett om du föredrar den ständiga grönskan från en städsegrön häck eller den årstidsmässiga charmen från en lövfällande häck är trädgårdshäckar ett mångsidigt val som passar i många olika typer av trädgårdar.