Finansiera din renovation

Att renovera sitt hem kan vara dyrt även om du gör det själv.  Detta gör det viktigt att hitta rätt finansiering.Att renovera sitt hem kan ofta kosta tiotusentals kronor även om man använder sig av alla de tricks som finns för att minska kostnaden för renovationerna. Detta innebär inte att det inte är värt att renovera sitt hus. Tvärtom är det ofta en mycket bra ide att renovera och förbättra sitt hem. Man ökar värdet på sitt hem och får större framtida låneutrymme samtidigt som man får en trevligare hemmiljö. Man vinner på alla sidor.

huslånAtt det vanligtvis är en bra ide att renovera sitt hem gör det dock inte billigare och inte heller lättare att finansiera. En utgift är en utgift oavsett vad den används till. Man måste på ett eller annat sätt ha pengar för att betala de köp man gör. Det finns många sätt man kan finansiera sina renovationer. Vissa sätt är bättre än andra. Nedan kommer vi titta närmare på olika sätt som du kan finansiera dina renovationer och analyser metodernas styrkor och svagheter. Vi kommer givetvis ignorera alla metoder som inte är legala och tänker inte rekommendera att någon rånar en bank eller blir nästa Walter White för att ha råd att renovera sitt hem.

Den bästa metoden för att finansiera sina renovationer är att först spara de pengar man behöver för renovationerna. Om man använder sparade pengar (utan att eliminera sin nödfond) så riskerar man inte sin framtida ekonomi genom att renovera sitt hem. Man minimerar sina risker och om man gör rätt renoveringar så ökar man sina tillgångar i utbyte mot minskad likviditet. Huset ökar i värde men man har spenderat pengar. Huset ökar förhoppningsvis mer i värde än vad renovationen kostade.

Nackdelen med att finansiera sina renovationer med sparade pengar är att man måste ha sparade pengar för att kunna göra det. Om man t.ex. behöver 50 000 för att renovera sitt hem och bara kan spara 1000 kronor i månaden kan det kännas väldigt tungt att vänta 50 månader, mer än 4 år, innan man kan genomföra renovationerna. I detta fall riskerar man även att priserna hinner gå upp under denna tid. Om detta är fallet kan det vara mycket frestande att istället låna pengar och amortera 1000 kr i månaden. Även om vi generellt avråder folk från att ta lån för att täcka renovationskostnader så finns det ett flertal situationer då låna kan vara det bästa alternativet. Exempel på situationer när det kan vara bra att låna pengar till renovationerna istället för att först spara ihop dem inkluderar:

  • När ditt hus erbjuder en standard som inte ger en anständig levnadsnivå. Detta innebär inte att du på detta sätt kan motivera lyxrenoveringar utan avser istället när det hus eller den lägenhet man äger inte kan anses hålla den miniminivå som förväntas av svenska hem. (fuktskador, hål i väggar etc.)
  • När det finns skäll att misstänka att kostnaden för renovationen kommer öka om man väntar. Speciellt om man tror den ökade kostnaden kommer kosta mer än räntan för att låna pengar.
  • När det finns risk för ytterligare skador på fastigheten om du inte reparerar och renoverar skador relativt omedelbart. Ett exempel på detta är vid fuktskador.
  • Om man vill sälja huset tidigare än man tror man kan ha sparat ihop pengarna.
  • Om man har låga lån och stort låneutrymme. Dvs. om att ta sig lyxen att låna pengar för att genomföra renovationer inte kommer ha en stor påverkan på din finansiella situation.
  • När man har valt att köpa ett billigt hus med det uttalade syftet att renovera det istället för att köpa ett hus som redan är i bra skick. Detta kan vara ett bra sätt att få ett billigt hus.

Om du väljer att låna pengar till att renovera ditt hus så finns det en lång rad olika typer av lån och krediter som du kan använda dig av. Vissa alternativ är billigare än andra eftersom de erbjuder lägre räntor och lägra fasta avgifter.

bekosta renoveringDet bästa sättet att finansiera sina renovationer med lånade pengar är vanligtvis genom att gå till banken och använda eventuellt låneutrymme som du har i din fastighet. Om ditt hus inte redan är överbelånat så kommer banken troligen vara positiva till att ge dig ett lån för värde ökande renovationer. Värdet på deras säkerhet ökar samtidigt som de tjänar ränta på de pengar du lånar. Att låna på huset ger vanligtvis den lägsta räntan och den lägsta totala kostnaden. Detta är dock inte alltid möjligt. Om ditt hus redan är fullt belånat eller om ditt hus sjunkit i värde sedan du köpte det kan detta ibland inte vara möjligt.

Om du inte kan låna på huset och inte heller har andra säkerheter som banken accepterar så är dina möjligheter mer begränsade och dina kreditkostnader kommer att vara högre. u

Blancolån gör det möjligt att låna pengar utan säkerhet. Dessa lån har dock högre ränta än vanliga banklån. Hur mycket man kan få låna beror på hur mycket man tjänar. Vanligtvis låter företag som sysslar med blancolån dig låna upp till 300 000kr (om dina inkomster tillåter det). Om man är medlem i vissa fackorganisationer kan man få mer förmånliga lån och kan ibland även få låna högre summor än man annars skulle få. Blancolån är inte ett idealt val men kan vara det bästa valet om banken inte låter en låna pengar och man har renovationer som måste göras. Man bör dock tänka igen sitt beslut en extragång och vara säker på att renovationerna verkligen är värd kostnaderna innan man tar ett blancolån.

Ett alternativ till ett blancolån kan vara att låna pengarna av en vän eller familjemedlem.  Vi avråder dock från detta då det kan anstränga relationen.

Om dina renovationer inte kommer kosta alltför mycket pengar är det möjligt att du kan finansiera dina renovationer med tillgängligt utrymme på dina kreditkort. Kreditkortsskulder är associerade med höga räntor och kan snabbt bli betungande. Vi rekommenderar därför att du försöker betala av dessa skulder så snabbt som möjligt om du väljer att använda dina kreditkort för att finansiera dina renovationer.

Om du får slut på pengar under dina renovationer eller om du bara skall göra en liten renovation så kan det vara frestande att ta ett sms lån för att bekosta renovationen. Vi rekommenderar emot detta. SMS lån har en mycket hög kreditkostnad och skall bara användas om det är absolut nödvändigt. Såsom t.ex. för att täta en vattenläcka. Om de renovationer som behöver göras är av kosmetisk eller på annat sätt icke akut natur så är det bäst att vänta tills du har fått lån och slutföra renovationerna då. Att leva med en icke slutförd renovationer under några veckor är ett litet pris att betala för att den kostnad som ett sms lån för med sig.