Tegeltak

Det var under Medeltiden som tegeltak började läggas i Sverige, och nu för tiden är tegeltak det vanligaste takmaterialet utanför städerna.

Underhåll av lertegeltak

Att tvätta ditt tak kan förlänga dess livslängd

Att tvätta ditt tak kan förlänga dess livslängd

Om man har tak av lertegel på sitt hus bör man inspektera det minst en gång per år och inkludera nockbrädor i denna inspektion. En bra rutin är att inspektera taket på hösten, så att man kan se till att taket är i bra kondition innan snön kommer. Har det varit exceptionellt dåligt väder, till exempel storm, kan det vara bra att lägga in en extra inspektion (oavsett säsong) så snart vädret är bättre igen.

Hårt väder kan få tegelpannor att flytta på sig så att man måste lägga tillbaka dem i rätt position igen. Oavsett väderlek är det inte heller ovanligt att några tegelpannor behöver bytas ut på ett tegeltak, till exempel för att de har spruckit.

I samband med inspektionen bör man rensa ränndalar och hängrännor så att de inte är fyllda med fallna löv och annat material som kan blockera vattnet.

Gränsfall

Om du är osäker på om en tegelpanna ska bytas ut eller ej, till exempel för att den verkar ha fått ytliga frostskador, flytta den från dess befintliga plats till området längst ned på taket, närmast takfoten. Då kan du enklare inspektera tegelpannan igen när det har gått en tid, och om du då bestämmer dig för att den ska bytas ut är det inte lika krångligt att byta den som om den låg kvar långt upp på taket.

Läckande tegeltak

Ibland räcker det med att lägga tillbaka tegelpannor som har hamnat fel och ersätta trasiga tegelpannor för att fixa ett läckande tegeltak, men ibland är skadorna mer omfattande än så och man måste plocka ned tegeltaket, byta ut underlagspappen och/eller renovera läkten som har hunnit bli skadad.

Eftersom nya tegelpannor inte har den patina som kännetecknar gamla takpannor kan de sticka ut rejält rent visuellt på taket. För att slippa detta kan man köpa begagnade takpannor istället för nya takpannor. Det kan förstås fortfarande vara viss skillnad i utseende mellan just dina takpannor och takpannor som åldrats i någon annan miljö, men skillnaden brukar normalt vara mindre mellan olika begagnade takpannor än mellan nya och begagnade takpannor.

Takteglets frammarsch i Sverige

I Sverige var det den katolska kyrkan som introducerade tegelpannan och detta skedde under Medeltiden. De tidigaste exemplen på svenska byggnader med tegeltak är kyrkor och kloster. Från kyrkans värld spred sig bruket till byggnader i städerna samt till högreståndsbyggnader på landsbyggden.

Vad gäller människor som inte tillhörde landsbygdens överklass så var det egentligen först på 1800-talet som de började lägga tegel på sina hus. Först var det bostadshusen som fick tegel, och så småningom började tegel användas även på ekonomibyggnader som fähus och liknande. Traditionen med små faluröda stugor med tegeltak är alltså inte så gammal som man kan tro.

Framåt slutet av 1800-talet etablerades tegelbruk som tillverkade maskinellt strängpressat taktegel i Sverige, något som gjorde att tegeltak blev betydligt billigare än tidigare. En stor del av de bostadshus som uppfördes i Sverige under första halvan av 1900-talet fick tegeltak, oavsett om det rörde sig om villor eller flerbostadshus.

Fram till 1800-talets slut var det enkupigt tegel som var vanligast i Sverige, innan det blev omkört av tvåkupiga tegelpannor (som var flackare än de enkupiga) och det flata falsteglet. I vissa delar av landet blev trekupiga tegelpannor populära.

Lertegel har flera fördelar, bland annat är det ett naturmaterial som andas så att underliggande kondensfukt vädras ut. Det har också mycket lång livslängd.

Nocktegel

Nocktegel är tegel som utformas för att läggas på taknocken. Det var först i slutet av 1800-talet som nocktegel slog igenom i Sverige, innan dess täckte man nockarna med brädor eller plåt.

Nu för tiden går det inte bara att köpa vanligt nocktegel utan även nocktegel som är Y-format eller X-format, vilket underlättar om man ha tak där två eller flera nockar möts.

Betongtegel

Betongtakpannor är precis som namnet anger tillverkade av betong, det vill säga sand, cement och vatten. Det var efter andra världskriget som produktionen av betongpannor kom igång ordentligt i Europa och betongpannan på allvar började konkurrera med andra takmaterial i Sverige.

Många av de villor och små flerfamiljshus som uppfördes i Sverige efter kriget fick betongtegeltak. Under andra halvan av 1900-talet fick dessutom många av de svenska hus som tidigare haft lertakpannor betongtakpannor istället, eftersom betongtakpannor var billigare. Att byta lertakpannor mot betongtakpannor är dock inte helt riskfritt eftersom betongtakpannor är tyngre och tjockare. Det är viktigt att kontrollera att det hus man vill lägga betongpannor på verkligen är lämpat för betongpannor.

Röda betongtakpannor vars färg påminner om tegel är populära i Sverige, men det finns många andra färger att välja mellan för den som vill köpa betongtakpannor så man måste inte hålla sig till rött om man inte vill.

Betongtakpannor får inte samma patina som lertegelpannor när de åldras, utan brukar ljusna med tiden.