Bygga en bastu, del 3

bastu 3

Obs! Detta är bara en samling tips – inte en uttömmande guide för hur man bygger en säker och välfungerande bastu som uppfyller alla krav. Individuell hänsyn måste alltid tas till det hus som bastun ska byggas i. Vi rekommenderar att du inhämtar ytterligare information om bland annat materialbestämmelser, byggnadsregler och arbetssäkerhet innan du sätter igång med ditt bastuprojekt. Konsultera gärna en fackman eller en branschorganisation.

Spikbrädor för lavarnas reglar

Du behöver fem brädor som ska fungera som spikbrädornas åt lavarnas reglar. (Reglarna bär i sin tur upp lavarna.) Mät ordentligt innan du kapar och spikar upp brädorna, för att slippa problem senare. Det är mycket viktigt att spikbrädorna är av hög kvalitet och blir ordentligt fästa. De kommer indirekt att bära upp lavarna och ska tåla mycket vikt när det är folk i bastun, folk som inte bara sitter still utan även kliver upp och ned, sätter sig tungt, barn som leker, osv. Om du är osäker på vilken höjd du vill ha dina lavar på kan du följa tumregeln 45 cm mellan golv och bärregel för nedre laven och 90 cm för övre laven.

Bastupanel

Mät höjden från golv till tak och kapa till panelbrädor för att klä in basturummets insida. Börja sätta panel i något av de inre hörnen och arbeta dig utåt. Fäst med clips eller spik. Om du fäster med spik, skråspika vid brädans fjäder. Spiken bör försänkas.

Mät sedan taket och kapa till panelbrädor för att klä in taket. Du gör precis som med väggarna. Fäst med dyckert.

Avsluta med att göra en ram för bastuaggregatets tilluftintag.

Lavarna

 1. Markera på väggen var lavarnas bärreglar ska placeras.
 2. Tillverka bärreglar för lavarna av 30 mm x 45 mm hyvlat virke som du kapar till önskad längd. Låt den nedre regeln vara dubbelt så djup som den övre, så att lavarna kan bilda en ”trappa”.
 3. Fäst bärreglarna provisoriskt. Loda med vattenpass och justera vid behov. När de sitter helt rätt, förborra. Skruva sedan fast reglarna. 75 mm x 10 mm skruv rekommenderas.
 4. Nu är det dags att göra själva lavarna. I Sverige är kvistfri asp ett populärt val av trä för lavarna. Det går att köpa färdigt med fasade kanter.
 5. Avståndet mellan lavarnas sittbrädor bör inte vara mindre än 1,5 cm eftersom det blir svårt att få till bra luftcirkulation i bastun om brädorna sitter närmare varandra än så. Håll alltså minst 1,5 cm mellan brädorna när du förbinder dem med reglar. Tre reglar per 2 meter rekommenderas. Eftersom en framkantslist ska sättas på ska reglarna vara 3 cm kortare än laven.
 6. Förborra framkantslisten. 25 cm avstånd brukar vara lagom.
 7. Fäst brädorna i stödreglarna med två skruvar som sätts diagonalt.
 8. Bygg på de yttersta reglarna så att de kommer i nivå med framkantslisten. De ska kunna vila på bärreglarna.

Om elektricitet

 • Arbeten som rör det elektriska ska utföras av en behörig elektriker.
 • Det ska inte finnas vare sig strömbrytare eller eluttag inne i basturummet.

Golvbeläggning

 1. Sätt en stödkloss under mittersta tvärregeln på golvet för att undvika att golvet sviktar.
 2. Förborra och skruva i väggregeln.
 3. Ett populärt val av golvbeläggning är en bastuklassad plastmatta. Markera var den första plattan ska läggas. Skär till de plattor som ska vara närmast dörren.
 4. Det är viktigt att du väljer ett mattlim som passar ihop med plastmattan och är lämpligt att använda i en bastu. Läs igenom instruktionerna på förpackningen – olika mattlim har olika rekommendationer för hur de ska användas.
 5. Häll ut en liten mängd mattlim på golvet och sprid ut med tandad spackel. Lägg mattan på plats och tryck ned den.

Gör snyggt med lister

 1. Kapa till taklisterna och såga hörnfogarna. Enklast är att använda ryggsåg och geringslåda. Spika fast med dyckert. Försänk.
 2. Upprepa proceduren fast med fotlister.
 3. Nu är ett bra tillfälle att hänga bastudörren, så att du kan gå vidare med att klä in öppningens insida med foder och lister.

Ventilationsluckor

Du kan köpa färdiga ventilationsluckor med handtag inkluderade, eller tillverka dina egna skyddsluckor och limma och stifta fast luckhandtag så att de sitter ordentligt.

Använd en sticksåg för att göra urtag i taket under ventilationsröret. Sätt luckan på plats innan du monterar den fjärde listbiten.

Skyddsräcke

Det är bra att sätta ett skyddsräcke av trä kring bastuaggregatet för att minska risken för olyckor.