Bygga en bastu, del 2

bastu 2

Obs! Detta är bara en samling tips – inte en uttömmande guide för hur man bygger en säker och välfungerande bastu som uppfyller alla krav. Individuell hänsyn måste alltid tas till det hus som bastun ska byggas i. Vi rekommenderar att du inhämtar ytterligare information om bland annat materialbestämmelser, byggnadsregler och arbetssäkerhet innan du sätter igång med ditt bastuprojekt. Konsultera gärna en fackman eller en branschorganisation.

Bastuväggar

Är du redo att börja montera väggreglar? Starta med de två nedersta tvärsgående reglarna och placera dem med 45 cm avstånd, mätt från centrum till centrum. Följande sätts med dubbelt avstånd.

Fäst två vågräta reglar som bastuaggregatet kan fästas vid. Här bör varmförzinkad spik användas för att det ska bli säkert. Kontrollera alltid vad som står i anvisningarna från bastuaggregatets tillverkare – det brukar finnas mycket att tänka på för att allt ska bli helt rätt.

Precis som andra våtutrymmen i huset behöver basturummet en fuktspärr i väggarna. Två exempel på populära val är aluminiumfolie och plastfolie. Det är viktigt att den folie du väljer är avsedd för att användas som fuktspärr i basturum. Den kan fästas med pappspik eller häftpistol. Se till att överlappa alla skarvar med minst 15 cm. I varje hörn av basturummet ska två hörnstolpar spikas fast i reglarna.

Aluminiumfolie eller plastfolie?

Anledningen till att aluminiumfolie är ett populärt val är att aluminiumfolie inte bara är en bra fuktspärr utan också är bra på att minska mängden värme som försvinner ut genom väggarna. Man kan alltså få en bastu som går snabbare att värma upp och kostar mindre att hålla igång.

Bastufolie av plast är vanligen minst 0,08 mm tjock HD polyuretan med en värmebeständighet upp till 120 grader C.

Bastutak

När man ger sig på att göra bastutaket är det bra att börja med att ta upp ett hål för att kunna montera takventilens rör. En sticksåg brukar fungera bäst för att såga upp hålet.

Nästa steg är att kapa, mäta och göra markeringar för undertaket så att man vet exakt var någonstans de två längsgående reglarna vid innervägen ska ansluta. Mät och kapa fyra tvärsgående reglar; de ska vara lika långa som basturummet är brett minus tjockleken på de längsgående reglarna. Använd en vinkelhake för att markera var de tvärsgående reglarna ska placeras.

Spika ihop sex regelstycken för att skapa en stomme. Placera stommen på hörnstolparnas kortändar och fäst stommen i de övre väggreglarna med 75 mm spik. Det är viktigt att bastufolien inte kläms.

Mät och markera var ventilationsröret ska placeras mellan två tvärsgående reglar. Kapa en regel i enlighet med detta. Tag Ventilationsrörets centrummått avgör längden på distansregeln. (Använd röret som mall när du ritar.) Såga. Använd röret som kontroll för passningen när du spikar ihop de två regelbitarna. Spika rörreglingen i takstommen (där anslutningen till rörböjen ska vara).

Mät rörlängden och kapa så att den passar till urtaget. Att använda bågfil brukar fungera bäst.

Om rörkopplingen behöver förstärkas, använd särskild ventilationstejp som du virar runt. Att använda andra typer av tejp rekommenderas ej.

Skjut varsamt in ventilationsröret i urtaget ovanför takstommen. Det är viktigt att böjen verkligen stöds av den regelkonstruktion som finns där för att stödja den.

Gå runt till utsidan av bastuväggen och montera en lämplig ventil.

Mer om bastuväggar

Det är fortfarande en vägg som inte har fått några reglar. Kapa till efter att du har mätt basturummets bredd vid golvet. Passa in golvregeln och spika fast den i golvet.

Skråspika övriga stående reglar både uppe och nere. Med ett avstånd på 60 cm från centrum till centrum kan man i nästa skede använda gipsplattor av standardmått vilket spar tid, men det är förstås inte säkert att det går jämt upp utan man kan få ett regelfack över på slutet som är betydligt smalare än så och som behöver en specialkapad gipsplatta.

Loda för att kontrollera att allting stämmer. Vid behov, korrigera med hammaren.

Nu är det dags för de ovan nämnda gipsplattorna. Mät upp så att det blir rätt. Vid behov, kapa genom att skära genom pappen med en vass kniv och sedan knäcka skivan mot en kant.

Skruva fast gipsskivor mot regelverkets utsida med försinkad skruv. Ett avstånd på ungefär 15 cm är bra. Fäst parallellt vid fogarna.

Takisolering

Mät takets regelfack och skär till mineralullsskivor så att de är 5 mm längre än facken. Tryck varsamt in en isoleringsskiva i varje regelfack. Eftersom den är 5 mm ”för lång” fastnar skivan. Det är viktigt att du hela tiden kontrollerar att bastufolien verkligen hamnar mot taket och inte på något sätt letar sig in innanför isoleringen.