Bygga en bastu, del 1

bastu

Obs! Detta är bara en samling tips – inte en uttömmande guide för hur man bygger en säker och välfungerande bastu som uppfyller alla krav. Individuell hänsyn måste alltid tas till det hus som bastun ska byggas i. Vi rekommenderar att du inhämtar ytterligare information om bland annat materialbestämmelser, byggnadsregler och arbetssäkerhet innan du sätter igång med ditt bastuprojekt. Konsultera gärna en fackman eller en branschorganisation.

Att tänka på innan man sätter igång

 • En bastu bör vara åtminstone 2 x 2 x 2 meter i storlek för att inte bli alltför trång, även om det finns exempel på basturum som är mindre än så och ändå fungerar tillfredsställande. En bonus med att ha två bastubänkar som är två meter långa är att de enkelt kan omvandlas till extra sängplatser när man får nattgäster.
 • Den övre laven bör inte sitta närmare taket än 100 cm. 120 cm är betydligt bekvämare.
 • Spikar och skruvar av metall kan bli extremt heta och orsaka brännskador i bastun. De ska därför vara dolda, inte frilagda.
 • Sätt ett skydd av trä kring bastuaggregatet för att minska risken för brännskador. Det är viktigt att det inte hindrar luftcirkulationen.
 • Till stomme, tak och väggpanel brukar man använda sig av högkvalitativt granvirke. Kvistfri asp är populär för lavarna.
 • Under bastuaggregatet ska det finnas en tilluftsventil.
 • Frånluftsventilen ska sitta i taket eller högt upp på väggen.

Hur man kan bygga ett bastugolv

 1. Mät upp den fria golvyta som ska förses med en bottenram. I vårt exempel är golvytan 200 cm x 350 cm. När du har detta mått kan du kapa till de regelstycken som ska användas. I vårt fall behöver vi två regler på längden och fem reglar som går tvärs över. De tvärsgående reglarna ska ha max 60 cm avstånd för att det ska bli stabilt. Lämplig dimension för regelvirket är 45 mm x 45 mm.
 2. Spika ihop bottenramen och placera den på golvet så att den ligger stabilt. Kontrollera med vattenpass att den ligger helt vågrätt. Om den inte ligger vågrätt, använd kilar för att säkra den i vågrätt läge.
 1. Säkras bottenramen med spik. Du bör förborra och använda spik + spikplugg. Spika också fast bottenramen i befintliga väggars bottenreglar. I det här skedet är det viktigt att loda diagonalt för att säkerställa att allt är på rätt plats innan man spikar fast det. Loda även efteråt för att kontrollera att det fortfarande är rätt.
 2. Bottenramen bildar golvfack som ska fyllas kant i kant med mineralullsmatta. Välj en matta som är lagom tjock och skär till den med kniv för att få rätt mått.
 3. En populär golvbeläggning för basturum i Sverige är 22 mm spontade vattenfasta spånskivor. Förborra och skruva sedan fast i reglarna.

Diverse saker som är bra att få gjorda när golvet är på plats

 • Tillverka en regelkonstruktion för bastuaggregatet och en för tilluftsventilen, och öppna ett hål i väggen som ventilationsröret kan ledas ut genom. Regelverket för tilluftsventilen ska vara bakom bastuaggregatet, 25 cm ovanför golvet (mätt från ovankanten).
 • Dragning av elledningar och montering av dosor ska göras av en behörig elektriker.
 • När det elektriska arbetet är utfört kan du isolera väggarna och bädda in kabelrören.

Om bastudörren

Det finns färdiga bastudörrar att köpa i handeln, och det är ofta en prisvärd lösning.

Gör försänkningar för spikhuvudena och spika sedan fast dörrkarmen i regelverket. Innan du hänger dörrbladet är det viktigt att loda karmen. Om den inte är helt lodrät kan du varsamt korrigera den med hjälp av en kofot.

Var mycket noggrann när du hänger bastudörren. När bastun blir fuktig kan träet i karmen och dörren svälla, vilket kan göra att dörren kärvar om man inte har lämnat tillräckligt stor marginal mellan karm och dörr. En kärvande bastudörr är absolut inte vad du vill råka ut för när någon i bastun har börjat må dåligt av värmeslag eller vätskebrist och måste ut och kylas av snabbt, så det här är en extremt viktig punkt att ha i åtanke när man jobbar med dörren. Se till att ha marginalerna på din sida.

Dörren ska vara välbalanserad så att den kan hållas stängd utan hjälp av hasp, lås eller liknande. Av säkerhetsskäl bör man aldrig ha hasp / lås / regel vare sig på utsidan eller insidan av bastudörren. Även om haspen / låset / regeln sitter på insidan av dörren kan anordningen kärva och göra det svårare att ta sig ut ur bastun om något akut inträffar i värmen. Vad man istället bör göra är att se till att bastudörren är så välbalanserad att den kan hållas öppen respektive stängd utan hjälp.

När man håller på och jobbar med att färdigställa bastun kan det vara praktiskt att inte ha någon dörr, utan den brukar hängas på permanent i ett senare skede.